Tag Archives: pin

Loại pin có thể chạy trong hơn một thập kỷ đã xuất hiện tại Harvard

Các nhà nghiên cứu vừa phát triển một cách nhằm giảm thiểu đáng kể việc suy giảm khả năng lưu thông dung lượng pin tồn tại. Điều này trở thành một lựa chọn khả thi dành cho việc lưu trữ năng lượng. Các loại pin ưu việt hơn là một phần của tương lai cùng […]

0945677929