Tag Archives: placebo

Giả dược có tác dụng ngay cả khi bệnh nhân biết mình không được nhận thuốc thật

gia duoc open label

Tóm lược: Giả dược( placebo) có tác dụng kể cả khi bệnh nhân đã biết mình đang sử dụng thuốc giả. Khả năng là bênh nhân biết được tác dụng giả dược có thể cải thiện tình trạng của họ, do đó bệnh nhân hy vọng tình trạng của mình sẽ được giảm nhẹ.

0945677929