Tag Archives: sầu riêng

Nuôi cấy mô cây sầu riêng

Giới thiệu kỹ thuật nuôi cấy mô( in vitro) trên cây sầu riêng: Cây sầu riêng là một loại cây rất có giá trị ở vùng nhiệt đới. Các giống sầu riêng của Thái Lan hiện rất vượt trội so với giống sầu riêng ở Việt Nam, nhờ họ áp dụng công nghệ cao vào […]

0945677929