Tag Archives: siêu phân tử

BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI TRONG TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH QUANG HỢP NHÂN TẠO

Quá trình quang hợp là một trong những hiện tượng hiệu quả nhất của tự nhiên: ngoài việc cung cấp đủ lượng khí oxy mà nhu cầu của con người, quá trình tự nhiên này giúp thực vật có đủ dinh dưỡng và năng lượng cần thiết để tồn tại.