Tag Archives: tách plasmid

Nguyên lý tách plasmid

Việc tách plasmid ra khỏi ADN hệ gen (genome) là rất khó khăn. Tuy nhiên người ta có thể dựa vào sự khác nhau về mặt lý hóa của 2 loại ADN, bao gồm: kích thước, hình dạng, cấu trúc chung. Plasmid là những phân tử ADN nhỏ, mạch vòng, thường ở dạng siêu xoắn, […]

0945677929