Tag Archives: tế bào động vật

Lựa chọn môi trường nuôi cấy cơ bản cho tế bào động vật

Mỗi môi trường cơ bản được thiết kế đều dựa trên cơ sở kiểu tế bào, nguồn gốc tế bào (loài động vật), và mục đích của nuôi cấy. Thực tế, thành phần môi trường có thể khác nhau rất nhiều phụ thuộc vào yếu tố. Việc cho phép bổ sung các sản phẩm tự […]

Môi trường nuôi cấy tế bào động vật

Công nghệ nuôi cấy tế bào, mô có ảnh hưởng cực kỳ to lớn lên xã hội chúng ta. Những tiến bộ của ngành y sinh học thể hiện rõ vai trò to lớn của công nghệ tế bào. Ứng dụng thực tế nuôi cấy tế bào đã được phát triển trong nhiều lĩnh vực […]

0945677929