Tag Archives: tế bào thần kinh

Một kỹ thuật mới biến đổi da người thành tế bào thần kinh

Các chuyên gia đang tiếp tục phương pháp biến đổi các tế bào da thành các tế bào đa năng sau sau đó các tế bào đó sẽ được tái biệt hóa ( reprogrammed) thành các vi tế bào thần kinh đệm ( microglia cells)

0945677929