Chuyển gene ở thực vật

Phương pháp này được thực hiện bằng cách chuyển hạt phấn từ cây này sang nhụy hoa của cây khác. Tuy nhiên, phép lai chéo này bị hạn chế bởi nó chỉ có thể thực hiện được giữa các cá thể cùng loài (lai gần), lai giữa những các thể khác loài (lai xa) thường bị bất thụ do đó không thể tạo ra con lai được. Continue Reading

Thực vật phát triển giống với não người như thế nào

Thực vật và não người giống nhau nhiều hơn mức bạn nghĩ: các nhà khoa học của Salk đã khám phá ra rằng quy luật toán học này chi phối đến cách thực vật phát triển giống với cách mà các tế bào não người liên kết với nhau. Công trình mới này được xuất bản trong tạp chí Current Biology vào ngày 6 tháng 7, 2017 và dựa trên kết quả quét 3D bằng laser ở thực vật, đã cho thấy rằng có thể có một quy luật chung về logic đã chi phối sự ra nhánh qua nhiều hệ thống sinh học.

Continue Reading