Tag Archives: thuỷ cảnh

Aquaponics là gì?

Định nghĩa đơn giản nhất về Aquaponics là sự kết hợp của nuôi trồng thủy sản – aquaculture (nuôi cá) và thủy canh – hydroponics (trồng cây không đất – thủy canh) nuôi cá và thực vật trong cùng một hệ thống. Chất thải của cá cung cấp nguồn cung cấp hữu cơ cho cây […]