Phát hiện về vùng cảm thông não bộ giúp cải thiện các hành vi ở người

Giao tiếp trong não là chìa khóa trong quá trình quyết định sự đồng cảm.
Bằng cách kết hợp việc điều chỉnh xung điện trong hoạt động của nơ ron với hệ thống tự động hóa phân tích dữ liệu ( Machine learning), một nhóm các nhà thần kinh học đã quan sát được quá trình đối thoại của não bộ những chú chuột trong lúc giúp đỡ những con khác. Những kết quả này này làm sáng tỏ những tranh cãi trước đây trong việc tìm ra chức năng của những vùng đặc biệt trong não, như là thùy đảo (insula), khi điều chỉnh chứng rối loạn nhân cách phản xã hội và rối loạn đa nhân cách, và có thể sẽ làm sáng tỏ phương pháp khuyến khích thái độ vị tha ở người

Continue Reading