Tag Archives: thuỳ đảo

Phát hiện về vùng cảm thông não bộ giúp cải thiện các hành vi ở người

Giao tiếp trong não là chìa khóa trong quá trình quyết định sự đồng cảm. Bằng cách kết hợp việc điều chỉnh xung điện trong hoạt động của nơ ron với hệ thống tự động hóa phân tích dữ liệu ( Machine learning), một nhóm các nhà thần kinh học đã quan sát được quá […]