Tag Archives: tinh trùng

Tạo tinh trùng từ tủy xương

Tinh trùng có thể được hình thành từ các tế bào gốc trong tủy xương! Kết quả bước đầu đã được các nhà khoa học Đức và Anh, tác giả công trình nghiên cứu nói trên công bố. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, các nghiên cứu hướng tới việc hỗ trợ sinh sản […]

Quá trình hình thành tinh trùng

Cùng tìm hiểu về tinh trùng và sự hình thành tinh trùng Tinh trùng được sản xuất trong các ống sinh tinh trong suốt khoảng thời gian hoạt động sinh sản. Bắt đầu từ 13 tuổi, dịch hoàn nam giới bắt đầu sản sinh tinh trùng do kích thích của các hormon tuyến yên

0945677929