Tag Archives: Trâm Anh

Nuôi cấy mô và chuyển gen trên hoa Cúc

nuoi cay mo hoa cuc Tagetes

Một phần trong Chi Tagetes bao gồm phục vụ cho nghề trồng hoa (hoa cắt cành) và cây trang trí (chậu và vườn), cũng tốt như một loài cây thuốc và được quan tâm trong y học dân tộc. Mặc dù các cây này có nhiều lợi ích trong khai thác hợp chất thứ cấp […]