nuoi cay mo hoa cuc Tagetes

Nuôi cấy mô và chuyển gen trên hoa Cúc

Một phần trong Chi Tagetes bao gồm phục vụ cho nghề trồng hoa (hoa cắt cành) và cây trang trí (chậu và vườn), cũng tốt như một loài cây thuốc và được quan tâm trong y học dân tộc. Mặc dù các cây này có nhiều lợi ích trong khai thác hợp chất thứ cấp quan trọng và các loại tinh dầu, cần sự nhấn mạnh công nghệ sinh học trong nuôi cấy mô in vitro và vi nhân giống chúng.

Continue Reading