Tạo tinh trùng từ tủy xương

Tinh trùng có thể được hình thành từ các tế bào gốc trong tủy xương! Kết quả bước đầu đã được các nhà khoa học Đức và Anh, tác giả công trình nghiên cứu nói trên công bố. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, các nghiên cứu hướng tới việc hỗ trợ sinh sản bằng tinh trùng và trứng nhân tạo cũng như dùng tế bào gốc từ phôi đã, đang và sẽ gặp phải những cản trở từ pháp luật của nhiều nước cũng như sự phản đối của nhiều tổ chức khoa học, xã hội, tôn giáo trên thế giới.

Continue Reading