Dấu vết sinh học

“Các nhà thăm dò sinh học” đang nghiên cứu trên những động vật sống về những dấu hiệu của các hợp chất có lợi

Tóm tắt: Các nhà nghiên cứu đã đạt được một số bước tiến quan trọng với “thăm dò sinh học”. Thực tiễn này đã dẫn tới một số khám phá quan trọng trong sinh vật, chẳng hạn như một loại thuốc có thể giúp điều trị ung thư được tìm thấy trong thực vật. Việc tìm kiếm trong tương lai có thể dẫn tới những khám phá chưa được biết đến và sẽ ảnh hưởng lớn đến thế giới của chúng ta.

Continue Reading