Tag Archives: vi trùng

Bạn nên đánh giá cao vi trùng

Tôi đã từng có quan niệm sai lầm về vi khuẩn. Khi tôi nói về y tế toàn cầu, tôi thường nói về vi khuẩn như một mối đe doạ mà chúng ta cần phải quét sạch khỏi bản đồ. Và điều đó chắc chắn đúng, rằng một số loài, như loài gây ra bệnh […]

0945677929