thu nghiem vaccine

Hình 1Shown is a digitally colorized transmission electron microscopic image of Zika virus. A new study in mice shows that females vaccinated before pregnancy and infected with Zika virus while pregnant bear pups who show no trace of the virus. The findings of
Hình ảnh hiển thị là một hình ảnh vi mô bằng kính hiển vi kỹ thuật số của virus Zika. Một nghiên cứu mới trên chuột cho thấy con cái được chủng ngừa trước khi mang thai với virus Zika thì khi sinh ra con con không có dấu vết của virus. Các phát hiện mang lại bằng chứng cho thấy vaccine hiệu quả khi được sử dụng trước lúc mang thai và có thể bảo vệ thai nhi khỏi nhiễm Zika và thương tổn virus mang lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *