thuc vat giong nao nguo

Hình 1. Hình ảnh mô tả cách thực vật phát triển theo cùng một quy luật dưới các điều kiện khác biệt nhau hoàn toàn (ví dụ như trời nhiều mây với trời nắng) và mật độ nhánh cây tuân theo quy luật phân phối Gaussian (‘đường cong chuông’) giống với ở não người
Credit: Salk Institute

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *