One thought on “Tiết lộ bí mật trong bộ gen của loài rắn sống nơi cao nhất Thế Giới

  1. Ng đình long says:

    Nhờ vây khéo léo chắc khỏe.Có khẩu năng mang theo nước trong mạng cá nên có thể ở trên cạn 1 thời gian mà ko bị die

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.