Công Nghệ Di Truyền shpt Sinh Học

Mô hình chuột đái tháo đường mang vết thương ngoài da nhằm ứng dụng trong nghiên cứu thử nghiệm thuốc

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

α-naphtalene acetic acid( NAA)

650.000,0
Sale!

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

THIDIAZURON

5.500.000,0 5.200.000,0
Sale!

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Micropipette 100-1000ul Thuỵ Sỹ

7.800.000,0 5.200.000,0

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Môi Trường Knudson C Orchid medium

1.650.000,0

Weekly Featured ProductsBrowse all