Sale!

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Micropipette 100-1000ul Thuỵ Sỹ

7.800.000,0 5.200.000,0

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Mercuric chloride

0,0

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Streptozocin

3.450.000,0

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Môi trường MS pha sẵn

1.650.000,0
1.700.000,0
690.000,0