Peptone, bacteriological

1.050.000,0

Peptone, bacteriological là thành phần thông dụng được dùng trong nuôi cấy vi sinh vật.
Mã số code: RM001-500G
Quy cách: 500G
Hãng Himedia-Ấn Độ

còn 3 hàng